Jump to content

VYRÁBÍME KVALITNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE 

ŽUMPY, JÍMKY, SEPTIKY, ATYPICKÉ NÁDRŽE, PLASTOVÉ BAZÉNY A DALŠÍ

 

Vítejte na našich stránkách. Jsme firmou, která se zabývá výrobou plastových nádrží s využitím nejnovějších technologických postupů.
Výrobky s různorodou technologií dodávány naší firmou, mají široké spektrum využití jak ve stavebnictví, tak i v jiných průmyslových odvětvích.
Pomůžeme Vám vyřešit otázky odpadních vod, využití dešťové vody, atypické akumulační jímky, přečerpávací stanice, vzduchotechniku do náročných provozů, vodoměrné šachtice, bazény, uskladňování chemikálií a potravinářských produktů.
Naším krédem není okamžitý zisk, ale budování si dobrého jména kvalitou, která ne vždy jde ruku v ruce s nejnižší cenou na trhu. To se nám daří již 14 let se stovkami spokojených zákazníků ročně po celé republice a okolních státech.
Naším nejúspěšnějším výrobkem je válcová samonosná nádrž usazována na ležato, kterou jste mohli vidět v pořadu CHALUPA JE HROU. Využívána na žumpy, septiky, akumulační nádže.
Tyto nádrže máme chráněné užitným vzorem.

plastové nádrže

Měli by jste vědět že......

Prvním předpokladem kvalitních nádrží (žump) je volba materiálu.

Image

Plasty z druhořadého zpracování (regenerátu) jsou nevhodné pro toto využití. Výrobce těchto materiálu nezaručuje stoprocentní svařitelnost a pevnostní stálost, což znamená, že se nedají spočítat statické odolnosti těchto nádrží. Tyto nádrže poznáte podle barvy, jsou většinou tmavých odstínů (černá, hnědá, tmavě zelená). ​ Bazény a nádrže

​Plasty z druhořadého zpracování (regenerátu) jsou nevhodné pro toto využití. Výrobce těchto materiálu nezaručuje stoprocentní svařitelnost a pevnostní stálost, což znamená, že se nedají spočítat statické odolnosti těchto nádrží. Tyto nádrže poznáte podle barvy, jsou většinou tmavých odstínů (černá, hnědá, tmavě zelená). Bazény a nádrže ​                                                                    


                                                                                                                                          Nádrž z regenerátutu 

napěnovaný materiálVyskytují se i materiály napěňované (pórovité), které taky nejsou zcela ideálně svařitelné a další jejich nevýhoda je jejich křehkost a lámavost. U těchto produktů musíte dbát zvýšenou Bazény a nádrže ​opatrnost při manipulaci. Tento materiál se na první pohled nijak neliší od klasických materiálu, poznáte jej jen na hraně řezu, kde jsou viditelné póry.
                                                                                                                                     

Napěňovaný materiál

​Konstrukce nádrže:                                                                                       stojatá nádrž s rovným dnem a víkem

Dalším aspektem je navržena konstrukce na nádrže v zemi, působení tlaků zeminy a okolních vod (jak povrchových, tak spodních). Nádrž navržena s rovnými částmi, je vždy náchylnější k deformacím. ​Bazény a nádrže

Bazény a nádrže nádrž oválná s konickými čely​Proto je nejlépe řešit konstrukci jímek s minimálním výskytem rovných ploch. Plášť nádrže oválný s konickými čely,nejlépe odolá původním vlivům a tlakům.                    Stojatá nádrž s rovným
Bazény a nádrže ​                                                                         dnem a víkem                                                          
                                                                                                  

Nádrž oválná s konickými čely
Uložení nádrže:
Třetím důležitým bodem je samotné uložení nadrží pod terénem.
Můžete se sekat s třemi nejčastějšími variantami:

  • uložení bez jakékoliv betonáže – tento způsob je, a to u všech typů nádrží ať jsou provedeny z plastu či sklolaminátusklolaminátová nádrž bez ukotvení​, sice velmi lákavý, ale dost riskantní. Při spodní vodě Vám může dojít k posunu nebo nadzvednutí jímky a tím k odtržení napojených částí. Toto se Vám může stát, i když se spodní voda na Vašem pozemku nevyskytuje. Při deštích a hlavně při jarním tání, dochází ke zvýšení hladiny vody kolem nádrže, protože výkopem pro jímku byla narušena rostlá Bazény a nádrže

zemina a dalším aspektem je rozmrzávání zeminy kolem nádrže, díky teplejšímu prostředí v ní. Tím se vytváří vana s nejnižším bodem na pozemku, do které se povrchová voda shromažďuje a jímku nadzvedává.
                                                                                                                        Sklolaminátová nádrž bez ukotvení

  • uložení na betonový základ u jímek určených na vyčerpání (vyvážení žumpy) s rovným dnem, může docházet k protlačování dna do nádrže (největší slabina nádrží s rovným dnem) spodní nebo povrchovou vodou. Tento způsob je vhodný jen pro nádrže, u kterých se počítá, že nebudou často prázdné a nebo které obsahují nějakou technologii (např. ČOV).
  • zalití kotvících patek (nožek), které jsou součástí nádrže do betonu. Tím dosáhneme absolutní stability nádrže.

 

ŘEŠENÍ ODPANÍCH VOD

  Plastová žumpa, jímka
  Septik se zemním či biofiltrem
  Čistírna odpadních vod (ČOV)
  Přečerpávací šachta

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

  Domácí vodárna

ATYPICKÉ PLASTOVÉ NÁDRŽE

  Atypické plastové nádrže

VENKOVNÍ BAZÉNY

  Plastové bazény
  Fóliové bazény

Realizace na klíč

Bazény nádrže realizace na klíč

Působíme po celé
ČR

rozvoz po celé ČR zdarma


 

Akce

Bazény a nádrže AKCE


 


ŘEŠENÍ ODPANÍCH VOD

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

ATYPICKÉ PLASTOVÉ NÁDRŽE

VENKOVNÍ BAZÉNY

» Plastová žumpa, jímka » Domácí vodárna » Atypické plastové nádrže » Plastové bazény
» Septik se zemním či biofiltrem » Fóliové bazény
» Čistírna odpadních vod (ČOV)
» Přečerpávací šachta